Председател

Руси Русев
КЗЦ „Булстар “ ЕООД
1000 София, ул. „Цар Асен“ № 3
тел.: 980 80 05; 0888509394
e-mail: russi.russew@gmail.com

Членове

Георги Райчев

"Брокер М" ООД

1404 София, бул."Гоце Делчев" № 100

тел. 02/ 980 13 76

a-mail: arivinsbg@gmail.com

Димитрия Пандърска

"Корект Консулт-Д" ООД

4000 Пловдив, ул.Гео Милев № 20

e-mail: korektkonsult_d@abv.bg

 

 

Технически секретар

Камелия Мишева
1000 София, ул. „Аксаков“ № 16, ет. 3
тел.: 02/846 72 54; 0886275736
e-mail: azbb@techno-link.com