Председател

Анета Петрова
Управител на КЗЦ „Булстар“ ЕООД
1000 София,  ул. „Цар Асен“ № 3
тел. 02/ 980 80 05, факс 980 42 93
e-mail: bulstar_sofia@abv.bg
уебсайт: http://www.bulstar-ins.com/
CV

Членове

Красимир Жечев 
Регионален мениджър на „Форуком Брокер“ ООД
1111 София, ул. „Борис Христов“ № 4
тел. 02 / 845 91 03 
e-mail: forukom_k@abv.bg

Руси Русев
КЗЦ „Булстар “ ЕООД
1000 София, ул. „Цар Асен“ № 3
тел.: 980 80 05; 0888509394
e-mail: russi.russew@gmail.com

Технически секретар

Камелия Мишева
1000 София, ул. „Аксаков“ № 16, ет. 3
тел.: 02/846 72 54; 0886275736
e-mail: azbb@techno-link.com