Председател

Костадин Пеев
Управител на „ПЗПК“ ЕООД
4000 Пловдив, ул. „11 август“ № 5, ет. 3
тел. 032/ 62 56 85
e-mail: pzpk@abv.bg
CV

Зам.-председател

Юлиян Стамболджиев
Управител на „Токуда Брокер“ ООД
1142 София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79
тел.: 02/ 987 15 39, 02/ 981 34 52
e-mail: office@tokudabroker.com
www.tokudabroker.com
CV

Секретар

Васимир Радулов
Управител на „ВР Груп“
София, ул. „Цар Симеон“ бл.120А, ет. 5, ап. 17
тел.: 0878282832; 0888880602
e-mail: vrgroup@abv.bg
уебсайт: http://www.vrgroup-bg.com/
CV

Членове на Управителния съвет

Александрина Колева
Управител на „Хермес Консултинг“ ЕООД
1000 София, ул. „Иван Вазов“ № 42, ет. 2
тел.: 02/986 34 83, 02/ 980 32 24
e-mail: office@hermesco.com
уебсайт: http://www.hermesco.com/
CV

Ирина Шилегарска
Управител на „Рила Брокер“ ООД
1463 София, ул. „Тунджа“ № 47
тел. 851 84 18
e-mail: office@rilabroker-bg.com
уебсайт: http://www.rilabroker-bg.com/
CV

Георги Райчев

Управител на „Арив Инс“ ООД
1404 София, ул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 22, офис 10Г
тел. 980 13 76, факс 989 97 05
e-mail: arivinsbg@gmail.com
уебсайт: http://www.arivins.com/
CV

Валентин Занев
Управител на „Зи Файненс“ ЕООД
1113 София, ул. „Юрий Гагарин“ № 30Б
тел. 462 70 42, факс 462 70 41
e-mail: office@zfinance.eu
уебсайт: http://zfinance.eu/
CV