Председател

Костадин Пеев
Управител на „ПЗПК“ ЕООД
4000 Пловдив, ул. „11 август“ № 5, ет. 3
тел. 032/ 62 56 85
e-mail: pzpk@abv.bg
CV

Зам.-председател

Юлиян Стамболджиев
Управител на „Токуда Брокер“ ООД
1142 София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79
тел.: 02/ 987 15 39, 02/ 981 34 52
e-mail: office@tokudabroker.com
www.tokudabroker.com
CV

Секретар

Георги Поповянски
Управител на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД
1463 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 67
тел. 02/851 18 87
e-mail:popovianski@netinsbrokers.com

уебсайт:www.netinsbrokers.com

CVЧленове на Управителния съвет

Ирина Шилегарска
Управител на „Рила Брокерс“ ООД
1463 София, ул. „Тунджа“ № 47
тел. 851 84 18
e-mail: office@rilabroker-bg.com
уебсайт:
CV

Калина  Гочева
Управител на „Хермес Консултинг“ ЕООД
1000 София, ул. „Юрий Гагарин“ № 6
тел.: 02/986 34 83, 02/ 980 32 24
e-mail: office@hermesco.com
уебсайт: http://www.hermesco.com/

Марина Миланова

Управител на " Делтасток Застрахователен Брокер"ООД

1000 София, бул.Цариградско шосе №115Г сграда Мегапарк

тел. 02/8004205

e-mail: m.milanova@deltastock.com

уебсайт:www.deltastockins.bg

CV

Христо Младенов

Управител на "Драбел"ЕООД

1233 София, ул.Опълченска бл.42А вх.А

тел.:02/931 13 59 02/ 931 13 72

e-mail:drabel@abv.bg

Анета Петрова

Управител на "КЗЦ Булстар" ЕООД

1000София, ул.Цар Асен №3

тел:02/9808005

e-mail:Bulstar_sofia@abv.bg

CV

Борис Русинов

Управител на "Омникар и партньори"ООД

4000 Пловдив, бул.Найчо Цанков

тел:032/392229

e-mail:Boris.Rusinov@omnicar-partners.bg