Полезни връзки

Комисия за финансов надзор
Адрес: ул. "Будапеща" №16, 1000 София
Web: http://www.fsc.bg
E-mail: bg_fsc@fsc.bg
Тел.:     02/ 94 04 999
Fax:     02/ 829 43 24


Асоциация на българските застрахователи
Адрес: ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 2, 1000 София
Web: http://www.abz.bg
E-mail:abz@abz.bg

тел.: 02/ 980 51 25

Генерален секретар: Нина Колчакова