Новини

Общо събрание на 25.06.2013

24.05.2013

Управителния съвет на Асоциация на застрахователните брокери в България

има удоволствието да Ви покани на Общо събрание на 25.06.2013г./вторник/от 15.30 часа в "Централ Хотел Форум" г.София,бул. "Цар Борис ІІІ"№41  при следния дневен ред:

          1.Награждаване

         2.Промяна на Устава на АЗББ

         3.Отчетен доклад от Управителния съвет на АЗББ за периода от предходното Общо   събрание    до  настоящия момент.

         4.Отчетен доклад от Контролния съвет на АЗББ за  периода от предходното Общо събрание    до         настоящия момент.

         5.Избор на Управителен и Контролен съвет.

          6.Приемане на план програма и проект за бюджет.

          7.Приемане на нови членове.

          8.Разни.

 

 

» Всички новини