Новини

АЗББ прие Единни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

28.03.2012

Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), застрахователните брокери са задължени в срок от 4 месеца от регистрацията им да да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се утвърждават от Агенцията за финансово разузнаване (чл. 16 ал. 1 във връзка с чл. 3 ал. 2 т. 2 ЗМИП и чл. 9 ал.4 ЗМФТ). Асоциацията на застрахователните брокери в България съвместно с Агенцията за финансово разузнаване изработи Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма за застрахователни брокери. Всеки член на АЗББ може да се присъедини към тях с декларация за присъединяване. Копие може да бъде изпратено на членовете при поискване от техническия секретар на АЗББ - Камелия Мишева.

» Всички новини