Новини

Покана за отчетно изборно общо събрание на АЗББ

12.04.2019

До всички членове на АЗББ,

На  14.05.2019г./ вторник / в хотел „Централ Хотел Форум  ”, г.София, бул.” Цар Борис III ”  № 41, конферетна  зала, с начален час  15.00 часа, ще  се  проведе Отчетно изборно общо събрание на членовете на „Асоциация на застрахователните брокери в България”/АЗББ/.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад от Управителния съвет на АЗББ за периода от предходното Общо       събрание до настоящия момент.

2.Отчетен доклад от Контролния съвет на АЗББ за финансовото състояние през периода от предходното Общо събрание до настоящия момент.

3.Избор на Управителен и Контролен съвет на АЗББ.

4.Промяна на Устава на АЗББ.

5.Приемане на план програма и проект за бюджет.

6.Приемане на нови членове.

7.Разни.

» Всички новини