Новини

Покана за ОБщо събрание на АЗББ

28.09.2018

На  31.10.2018г./ сряда / в хотел „Централ Хотел Форум”, г.София, бул.”Цар Борис III” № 41, конферетна зала, с начален час  16.00 часа, ще  се  проведе Общо събрание на членовете на „Асоциация на застрахователните брокери в България”/АЗББ/.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад от Управителния съвет на АЗББ за периода от предходното Общо       събрание до настоящия момент.

2.Отчетен доклад от Контролния съвет на АЗББ за финансовото състояние през периода от предходното Общо събрание до настоящия момент.

3.Промяна на Устава на АЗББ, адрес на седалище.

4.Приемане на план програма и проект за бюджет.

5.Приемане на нови членове.

6.Разни.

 

» Всички новини