Новини

Курс за квалификация на автоексперти за членове на АЗББ-17.11.2014г.

22.11.2014

По молба на наши членове управителния съвет организира курс за изготвяне експертни оценки за остойностяване на МПС. Обучението се проведе на 17.11.2014 г. с любезното съдействие за зала от страна на ДЗИ, лекцията проведе лектор д-р инж. Антони Стоянов от 09.00до 17.30часа.На всички участници се връчиха сертификати.

» Всички новини