Новини

Ще се проведе Общо събрание на АЗББ на 27.11.2014г.

27.10.2014

 

         

На 27.11.2014г /четвъртък /от 15.30 часа в конфентната   зала  на «Централ Хотел Форум» гр София,бул.”Цар Борис ІІІ” № 41, където ще се проведе общо събрание на асоциацията на застрахователните брокери в България  при следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад от Управителния съвет на АЗББ за периода от предходното Общо събрание до настоящия момент.
  2. Отчетен доклад от Контролния съвет на АЗББ за финансовото състояние  през  периода от предходното Общо събрание до настоящия момент.
  3. Промяна на Устава на АЗББ.
  4. Приемане на план програма и проект за бюджет.
  5. Приемане на нови членове.
  6. Разни.

 

 

         

» Всички новини