Стани член на АЗЗБ

» Регистрационна форма

Моля изпратете настоящия регистрационен формуляр попълнен и подписан, както и разрешителното за застрахователен брокер от КФН на следния адрес:

България, София 1000, ул. “Аксаков 16”, ет. 3, e-mail: azbb@techno-link.com